Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– Sportfit Zeeland: de eigenaar van de website;
– Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– De content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s die onderdeel uitmaken van de website van Sportfit Zeeland. Door de pagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door Sportfit Zeeland met de grootst mogelijke zorg samengesteld voor informatieve doeleinden, doch, Sportfit Zeeland aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Sportfit Zeeland geeft geen garantie dat de website en de content vrij zijn van fouten, omissies, onnauwkeurigheden en dergelijke, of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria.
4. Sportfit Zeeland is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Sportfit Zeeland te worden verzocht.
7. Sportfit Zeeland besteedt veel zorg aan de inhoud en mogelijkheden van deze website. Gezien de verscheidenheid in meningen en onderzoeksresultaten is er geen eenduidig standpunt te vinden die als absolute waarheid kan worden gekenmerkt. Hierdoor kan Sportfit Zeeland de correctheid van de informatie niet garanderen voor iedere bezoeker.
8. Sportfit Zeeland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die, direct dan wel indirect, zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site of de aangeboden dienstverlening. Sportfit Zeeland tracht naar een probleemloos functioneren van deze website. Mocht u als bezoeker toch enige inconsistentie of problemen ervaren in het gebruik van de website, vragen we u vriendelijk dit via aan ons te melden.